ORGANIZACJA
POŻYTKU PUBLICZNEGO

oddział w Ełku

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

Akcja „UŚMIĘCHNIĘTE CZTERY ŁAPY” spotkanie styczeń 2014 – Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie

W ramach akcji „Uśmiechnięte cztery łapy” propagującej humanitarne traktowanie zwierząt rozpoczęliśmy cykl spotkań w przedszkolach i szkołach powiatu ełckiego i grajewskiego. Nasze działania mają na celu przybliżenie najmłodszym dzieciom informacji na temat potrzeb naszych pupili i zasad bezpieczeństwa w kontakcie z nimi. W tym celu przygotowaliśmy prezentację multimedialną – opracowaną przy współudziale Małgorzaty Russek ze […]

[ ...więcej ]

Akcja „UŚMIĘCHNIĘTE CZTERY ŁAPY” spotkanie styczeń 2014 – SP nr 2 w Grajewie

W ramach akcji „Uśmiechnięte cztery łapy” propagującej humanitarne traktowanie zwierząt rozpoczęliśmy cykl spotkań w przedszkolach i szkołach powiatu ełckiego i grajewskiego. Nasze działania mają na celu przybliżenie najmłodszym dzieciom informacji na temat potrzeb naszych pupili i zasad bezpieczeństwa w kontakcie z nimi. W tym celu przygotowaliśmy prezentację multimedialną – opracowaną przy współudziale Małgorzaty Russek ze […]

[ ...więcej ]

Akcja „UŚMIĘCHNIĘTE CZTERY ŁAPY” spotkanie grudzień 2013 – SP nr 3 w Ełku

W ramach akcji „Uśmiechnięte cztery łapy” propagującej humanitarne traktowanie zwierząt rozpoczęliśmy cykl spotkań w przedszkolach i szkołach powiatu ełckiego i grajewskiego. Nasze działania mają na celu przybliżenie najmłodszym dzieciom informacji na temat potrzeb naszych pupili i zasad bezpieczeństwa w kontakcie z nimi. W tym celu przygotowaliśmy prezentację multimedialną – opracowaną przy współudziale Małgorzaty Russek ze […]

[ ...więcej ]

Akcja „UŚMIĘCHNIĘTE CZTERY ŁAPY” spotkanie grudzień 2013 – SP nr 4 w Ełku

W ramach akcji „Uśmiechnięte cztery łapy” propagującej humanitarne traktowanie zwierząt rozpoczęliśmy cykl spotkań w przedszkolach i szkołach powiatu ełckiego i grajewskiego. Nasze działania mają na celu przybliżenie najmłodszym dzieciom informacji na temat potrzeb naszych pupili i zasad bezpieczeństwa w kontakcie z nimi. W tym celu przygotowaliśmy prezentację multimedialną – opracowaną przy współudziale Małgorzaty Russek ze […]

[ ...więcej ]

Spotkanie w siedzibie Urzędu Gminy Ełk

Dnia 19.11.2013r. w Siedzibie Urzędu Gminy Ełk odbyło się spotkanie określające zasady współpracy TOZ-u Ełk na poziomie gminy i sołectw w zakresie propagowania ustawy o ochronie zwierząt. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Ełk Antonii Polkowski, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Dorota Dziurdzikowska oraz sołtysi gminy Ełk. Sołtysi zostali poproszeni o umieszczanie plakatów propagujących humanitarne traktowanie zwierząt […]

[ ...więcej ]